23 mars 2018

Veckoplanering för SO i 8C, v. 13

Vecka
Måndag
11.05-11.45
Tisdag
8.15-9.25
13
 Vi arbetar vidare med analysen av ideologierna - uppgift 2 s. 192

Här hittar du mer information om olika ideologier:
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier#
Politiska partier s. 194-195

 Politiska partier i Riksdagen:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/