1 mars 2018

Veckoplanering för Engelska i 9D, v. 9

Vecka
Måndag
12.25-13.20
Torsdag
13.15-14.20

9
Gå igenom svaren till Trail of Tears

Grammar
The Civil War:

3. Ord att jobba med tills nästa vecka: