30 januari 2018

Veckoplanering för engelska i 8c, v. 5

Vecka
Tisdag
Torsdag

5
Romeo and Juliet

Words:
Nephew – brorson
Immediately – omedelbart
Yonder – där borta
Grief – sorg
Gaze – blicka, stirra, glo
Thrive – frodas, blomstra
Romeo and Juliet

Generalrep - ta med rekvisita enligt lista:

Words:
Retain – behålla
Vast – vidsträckt, väldigt
Dwell – vistas, bo
Woo – uppvakta
Cease – upphöra
Infinite - oändlig

29 januari 2018

Veckoplanering för engelska i 9C, v. 5

Vecka
Tisdag
9:40-10:40
Fredag
9:50-10:50

5
This is the US p. 96-98 TB7
p. 76-77 WB7


Words:
Justice=rättvisa
Tranquility=lugn
Promote=främja
Posterity=efterkommande
Domestic=inhemsk
Uncle Tom’s Cabin

Sidorna 4-28 + 117-118 Questions & knowledge

Vi läser första delen högt tillsammans i klassen


26 januari 2018

Veckoschema i SO för 8c, v. 5

Vecka
Måndag
11.05-11.45
Tisdag
8.15-9.25

5
Forts från förra lektionen s. 175-177

Politik + Hur kan du som ung påverka samhället?
Demokrati s. 178-182

Demokratins historia s. 182

Podcast tips:

19 januari 2018

Veckoplanering för SO i 8c, v. 4

Vecka
Måndag
11.05-11.45
Tisdag
8.15-9.25
2
Studiedag
Källkritik
3
Källkritik

Allmänna frågor/mindmap - Vad vet ni om Sveriges styrelseskick, monarki, vilka som har makten idag etc.

Rädda vårbacken s. 172-173

4

Vad är politik s. 174-177


Begrepp


Studieteknik med EHT

Välkomna tillbaka till en ny termin!