13 november 2018

Veckoplanering för ENG i 7C, v. 46

Vecka
Onsdag
9.30-10.30
Torsdag
10.05-11.05
46
1.     Glosförhör:

2.     Prov åter + genomgång

3.     Scotland & Wales – rättning

A very British tradition:

1.     Why are Brits so obsessed with tea?

2.     How to make tea the British way:


Extra:
http://www.henry4school.fr/Food/tea-time.htm


https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/23/the-history-of-tea-in-britain-and-why-google-is-celebrating-it-w/

Veckoplanering för ENG i 8C, v. 46

Vecka
Onsdag
8.10-9.10
Torsdag
14.10-15.10
46
Glosor
Let´s have a party – börja skriva din löpande text
1. Glosförhör

2. Let´s have a party – skriv på din text

Glosor till v. 47:

47
Glosor
Let´s have a party – skriv färdigt din löpande text

1. Glosförhör

2. Let´s have a party –jobba med linking words
Skriv in i din text

Förstärkningsengelska 8, v. 46

Läxa till tisdag v. 47:
https://glosor.eu/ovning/1000-words-9-10.8665001.html

12 november 2018

Veckoplanering för SO i 9C, v. 46

Vecka
Måndag
9:35-10:40
Tisdag
13:20-14:20
Onsdag
10:50-11:55
Torsdag
13:05-13:55

46
Redovisning N.R.R
Redovisning N.R.R
Världskrigets fronter s. 199-203

A tale of two soldiers:

Studi.se

Vapen under första världskriget
  

Veckoplanering för ENG i 9C, v. 46


Måndag
12.15-13.20
Tisdag
11.35-12.30
45

1.     Why do Brits and Americans spell differently:

2.     Intro – test (how do you spell...?)

3.     Br. Vs. Am. English – häfte
1.     Glosförhör:

2.     Br. Vs. Am. English - häfte


6 november 2018

Veckoplanering för Eng 8C, v. 45

Vecka
Onsdag
8.10-9.10
Torsdag
14.10-15.10
45

Let´s have a party

Let´s have a party – skriv färdigt ditt formulär

Veckoplanering för Eng i 7C, v. 45

Vecka
Onsdag
9.30-10.30
Torsdag
10.05-11.05
45

1. Fact file Scotland s. 134 (8)

2. Welcome to Scotland
s. 30-31

3. WB(8) p. 25-27

4. WB (7) p. 114-115 Pronomen

5. Jobba med glosor:1. Fact file Wales s. 136

2. Welcome to Wales s. 32-33

3. WB(8) p. 29-33

4. WB (7) p. 120-121 Verb

5. Jobba med glosor:

Förstärkningsengelska 8, v. 45

Glosor till vecka 46:

https://glosor.eu/ovning/1000-words-7-8.8639836.html

5 november 2018

Veckoplanering för SO i 9C, v. 45

Vecka
Måndag
9:35-10:40
Tisdag
13:20-14:20
Onsdag
10:50-11:55
Torsdag
13:05-13:55

45
Bearbetning N.R.R.
Första världskriget:


2. Första världskrigets början s. 190-195A tale of two soldiers:
1. Genomgång PPT

2. Krigsutbrott s. 196-197


Extra:

A tale of two soldiers:

Källkritik och skotten i Sarajevo

A tale of two soldiers: 

Veckoplanering för ENG i 9C, v. 45


Måndag
12.15-13.20
Tisdag
11.35-12.30
45
Prov tillbaka + genomgång


Gå in på classroom för uppgifter – Wordlist Ted-ed

Glosor till måndag v. 46:

25 oktober 2018

Veckoplanering för Eng i 8C, v. 43

Vecka
Onsdag
8.10-9.10
Torsdag
14.10-15.10
43
Utgår pga MR-tema
1.     Glosförhör

2.     Are you superstitious WB p. 68

3. Work in small groups p. 69

4.     Halloween läsförståelse

5.     Halloween riddles

18 oktober 2018

Veckoplanering för SO i 9C, v. 43

Vecka
Måndag
9:35-10:40
Tisdag
13:20-14:20
Onsdag
10:50-11:55
Torsdag
13:05-13:55
43

Arbete med nya religiösa rörelser


Arbete med nya religiösa rörelser


MR-temadag

Arbete med nya religiösa rörelser

Inlämning och redovisning av Nya Religiösa Rörelser - måndag v. 45

16 oktober 2018

Veckoplanering för Eng i 7C, v. 42

Vecka
Onsdag
9.30-10.30
Torsdag
10.05-11.05
42


Some facts about England:

1.     Läs texten

2.     Svara på frågorna

3.      Öva på orden till texten:


Some facts about England:

1.     Fortsätt med texten

2.     Svara på frågorna

3.      Öva på orden till texten: