3 september 2017

Veckoplanering för SO i 8c, v. 36

Vecka
Måndag
11.05-11.45
Tisdag
8.15-9.25
36
Många gudar eller en enda gud?
s. 243-245

1. Skriv färdigt om din gud/gudar
2. Lämna in idag 

Färdig? Urkunder s. 242


Karma – Dharma

Heliga handlingar s. 248-249

Filmtips: